Warszawa, Polen
26
Oct
Foto: A.Savin, Wikimedia Commons

Studieresa till Warszawa och Vilnius

Plats: Warszawa, Polen | Vilnius, Litauen

Datum och tid; -

I höst reser Folk och Försvar på studieresa till Polen och Litauen i syfte att på plats studera aspekter på ländernas försvars- och säkerhetspolitik.

Även om Östersjön skiljer våra länder åt delar Sverige många försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar med Polen och Litauen. Tilltron till den europeiska gemenskapen är stark och i den ekonomiska krisens spår är finansiella strukturer och samarbeten än viktigare – inte minst för att säkra flöden och bekämpa den organiserade brottsligheten.

Polen och Litauen har delvis valt andra vägar än Sverige för sin säkerhet. Medlemskapet i Nato är det mest påtagliga. Ett medlemskap som för bara 20 år sedan var en omöjlighet är idag en verklighet.

Dyrköpta historiska erfarenheter har bidragit till stor målmedvetenhet och en tydlig strävan efter att bli än mer viktiga aktörer i såväl den europeiska som den transatlantiska försvars- och säkerhetspolitiska kontexten. Hur ser dessa två länder på dagens utmaningar, vilka är de och vilka visioner finns för framtiden? Den här resan kommer att bland annat handla om nationell identitet, ambitioner, relationer och beroenden. Samt om viktiga vägval som i hög grad även påverkar oss.

I genomförandet av resan har vi ett värdefullt stöd från och givande samarbete med Sveriges ambassader i Warszawa och i Vilnius. Programmet är fortfarande preliminärt. Du som har intresse av att delta i resan får gärna lämna önskemål på frågor som du vill ska beröras och även ge förslag på institutioner som är värda att besöka.

Resan vänder sig till beslutsfattare och politiker men även till representanter från våra medlemsorganisationer, media, myndigheter samt näringsliv som har intresse av att öka sin kunskap om de två länder vi kommer att besöka. Deltagaravgiften är preliminärt 12.000 kronor per person och den täcker resa, övernattningar och de flesta måltiderna i samband med resan.

Deltagarantalet är begränsat till 20 personer och från Folk och Försvar deltar Lena Bartholdson och Henrik Karlsson.

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta henrik.karlsson@folkochforsvar.se,
08-588 824 94.

Även om Östersjön skiljer våra länder åt delar Sverige många försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar med Polen och Litauen.

Tillbaka

Kalender

Kommande och senast genomförda event

Kommande event

24
Oct

Cybersäkerhet – vad kan Norge och Sverige lära av varandra?

Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, Stockholm

24 Oktober 2018, klockan 15:30 - 17:00

Genomförda event

09
Oct

Studieresa till Warszawa för unga engagerade

Warszawa

9 Oktober 2018 - 11 Oktober 2018

29
Sep

Om krisen eller kriget kommer - vilka är hotbilderna?

Hamnen i Stora rör, Öland

29 September 2018, klockan 11:30 - 12:50

28
Sep

Ledarskap och säkerhet 2018

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

28 September 2018

18
Sep

A close security cooperation from far away - The development of the bilateral security relation between Brazil and Sweden

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

18 September 2018, klockan 09:00 - 10:00

12
Sep

Samtal med: Dan Eliasson

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

12 September 2018, klockan 16:00 - 16:30

05
Sep

Vad väntar inom svensk försvars- och säkerhetspolitik efter valet?

Kungliga Myntkabinattet, Slottsbacken 6, Stockholm

5 September 2018

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...