Istanbul
09
Mar
Foto: Ben Morlok, Wikipedia Commons

Studieresa till Istanbul och Ankara

Plats: Istanbul, Turkiet | Ankara, Turkiet

Datum och tid; -

Varje år arrangerar Folk och Försvar studieresor till olika länder för att på plats studera aspekter på deras säkerhets- och försvarspolitik. I våras gick resan till Egypten och Israel och nu i höstas var vi med en delegation till Österrike och Ungern. Våren 2013 går resan till Turkiet med besök i både Istanbul och Ankara.

Turkiet är ett intressant land ur flera perspektiv. Under premiärminister Erdoğan och AKP har landet genomgått stora förändringar. I en omvärld präglad av ekonomisk kris, kan landet blicka tillbaka på ett decennium av stark ekonomisk tillväxt. Stora reformer har genomförts, men vad gäller exempelvis press- och informationsfriheten samt minoritetsfrågor återstår stora utmaningar.

Utrikespolitiskt har Turkiet intagit en betydligt mer profilerad roll i regionen och landet framstår idag som en regional stormakt. Men relationerna med grannländerna är långt ifrån problemfria, inte minst efter revolten i Syrien som inneburit djupa slitningar i förhållandet till flera tidigare goda vänner. Med ena foten i väst och ett fortsatt fokus på ett framtida EU-medlemskap och den andra i öst i form av ökat regionalt fokus – hur skall vi förstå Turkiets utrikes- och säkerhetspolitiska ambitioner?

Syftet med resan är att få en bättre inblick i dagens Turkiet och vad som driver både de inrikes- samt säkerhetspolitiska prioriteringarna. Den ekonomiska utvecklingen, MR-situationen, energifrågan samt landets säkerhetspolitiska roll i regionen är några av de aspekter som kommer att belysas under resan. Vår ambition är att vi som deltar i resan kommer hem med en ökad och mer nyanserad kunskap om förhållandena.

I genomförandet av resan har vi ett värdefullt stöd från och givande samarbete med Sveriges ambassad i Ankara respektive generalkonsulat i Istanbul. Programmet är fortfarande preliminärt. Du som har intresse av att delta i resan får gärna lämna önskemål på frågor som du vill ska beröras och även ge förslag på institutioner som är värda att besöka.

Resan vänder sig till beslutsfattare och politiker men även till representanter från våra medlemsorganisationer, media, myndigheter samt näringsliv som har intresse av att öka sin kunskap om Turkiet. Deltagaravgiften är preliminärt 17.000 kronor per person och den täcker resa, övernattningar och de flesta måltiderna i samband med resan. För allmänna resevillkor, vänligen se nedan.

Deltagarantalet är begränsat till 20 personer och från Folk och Försvar deltar Lena Bartholdson och Lisa Gillström.

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta lisa.gillstrom@folkochforsvar.se,
08-588 824 96.

Syftet med resan är att få en bättre inblick i dagens Turkiet och vad som driver både de inrikes- samt säkerhetspolitiska prioriteringarna.

Tillbaka

Kalender

Kommande och senast genomförda event

Kommande event

30
Jan

Trumps första år vid makten - en amerikansk säkerhetspolitik i förändring?

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

30 Januari 2018, klockan 09:00 - 10:00

17
Mar

Studieresa till Jordanien och Israel

Amman

17 Mars 2018 - 23 Mars 2018

Genomförda event

14
Jan

Rikskonferensen 2018

Sälen

14 Januari 2018 - 16 Januari 2018

06
Dec

Samtal med: Gunnar Karlson

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

6 December 2017, klockan 16:30 - 17:00

28
Nov

Mötesplats Samhällssäkerhet

Kistamässan

28 November 2017 - 29 November 2017

24
Nov

Försvar och säkerhet i valrörelsen

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

24 November 2017

22
Nov

Försvars- och säkerhetspolitik i norr - ny tid för norskt-svenskt samarbete

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

22 November 2017, klockan 15:00 - 17:30

14
Nov

Näringslivets roll i totalförsvaret

Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

14 November 2017, klockan 13:30 - 15:30

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...