Ledarskap och säkerhet 2017
22
Sep
Foto: Wikimedia commons

Ledarskap och säkerhet 2017

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

Datum och tid; -

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Utrikespolitiska Förbundet Sverige in till en utbildningsdag för unga engagerade. Tillsammans med flera av Sveriges framträdande säkerhetspolitiska aktörer diskuterar vi utmaningar för nationell och internationell säkerhet, ungas ledarskap och engagemang i säkerhets- och utrikespolitiken samt ungt ledarskap som verktyg för säkerhet och fred.

I tider av turbulens och osäkerhet prövas samhällets förmåga att hantera kris och påfrestning och när nya och gamla hot i allt större utsträckning sammanvävs i en gråzon av krig och fred ifrågasätts förgivettagna sanningar och perspektiv. Vilka säkerhetspolitiska utmaningar måste vi möta framöver och vilka verktyg har vi till förfogande i skapandet av fred och säkerhet?

Den säkerhetspolitiska utvecklingen har under 2017 fortsatt följt ett osäkert mönster och Brexit, Trump, Östersjön och Ryssland skapar allt fort stora utmaningar politik, samhälle och Sveriges säkerhet. Etablerade institutioner ter sig maktlösa inför ökat våld och geopolitiska spänningar och det internationella ledarskapet polariseras av terrorism, klimathot och humanitär kris. Samtidigt kräver dagens globala omvälvningar vision, strategiskt beslutsfattande samt långsiktighet och transnationellt samarbete. Ledarskap på flertalet sociala och politiska nivåer är centralt för att hantera en säkerhetspolitik i förändring och med dagens komplexa och omfattande utmaningar är behoven och kraven många. Så hur möter vi egentligen vår tids stora säkerhetspolitiska utmaningar? Hos vem ligger ansvaret för globala och lokala hot och hur skapar vi fred och säkerhet, idag och i framtiden?

Program

09:30 Frukost

10:00 Ungt ledarskap - introduktion och välkomstord
Victor Canvert, utbildningsansvarig, Folk och Försvar
Oscar Theblin, ordförande, Utrikespolitiska förbundet Sverige

10:30 Ledarskap i en osäker omvärld
Oscar Stenström, statssekreterare, Utrikesdepartementet

11:15 Kaffe

11:30 Ledarskap och organisation
Ida Texell, räddningschef, Attunda brandförsvar

12:15 Lunch

13:15 Säkerhetspolitisk inblick: Brexit
Brittiska ambassaden i Stockholm

14:00 Paus

14:15 Säkerhetspolitisk inblick: Informations- och påverkanskampanjer
Mikael Tofvesson, chef omvärld och beredskap, MSB

15:00 Fika

15:20 Ledarskap i säkerhetspolitiken
Katarina Tracz, chef, Frivärld
Alexandra Völker, ledamot, Riksdagen

16:00 Utvärdering - beslutsfattande i svensk säkerhetspolitik
Victor Canvert, utbildningsansvarig, Folk och Försvar
Oscar Theblin, ordförande, Utrikespolitiska förbundet Sverige

17:00 Säkerhet i Östersjön
Oscar Jonsson, doktorand, King´s College London

Detta event går ej att anmäla sig till. Endast personlig inbjudan.

Vår vision

Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

En gemensam idé

Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta victor.canvert@folkochforsvar.se,
070-090 88 61.

En utbildningsdag för unga engagerade

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Kalender

Kommande och senast genomförda event

Kommande event

24
Oct

Cybersäkerhet – vad kan Norge och Sverige lära av varandra?

Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, Stockholm

24 Oktober 2018, klockan 15:30 - 17:00

Genomförda event

09
Oct

Studieresa till Warszawa för unga engagerade

Warszawa

9 Oktober 2018 - 11 Oktober 2018

29
Sep

Om krisen eller kriget kommer - vilka är hotbilderna?

Hamnen i Stora rör, Öland

29 September 2018, klockan 11:30 - 12:50

28
Sep

Ledarskap och säkerhet 2018

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

28 September 2018

18
Sep

A close security cooperation from far away - The development of the bilateral security relation between Brazil and Sweden

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

18 September 2018, klockan 09:00 - 10:00

12
Sep

Samtal med: Dan Eliasson

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

12 September 2018, klockan 16:00 - 16:30

05
Sep

Vad väntar inom svensk försvars- och säkerhetspolitik efter valet?

Kungliga Myntkabinattet, Slottsbacken 6, Stockholm

5 September 2018

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...