Ledarskap och säkerhet 2017
22
Sep
Foto: Wikimedia commons

Ledarskap och säkerhet 2017

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

Datum och tid; -

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Utrikespolitiska Förbundet Sverige in till en utbildningsdag för unga engagerade. Tillsammans med flera av Sveriges framträdande säkerhetspolitiska aktörer diskuterar vi utmaningar för nationell och internationell säkerhet, ungas ledarskap och engagemang i säkerhets- och utrikespolitiken samt ungt ledarskap som verktyg för säkerhet och fred.

I tider av turbulens och osäkerhet prövas samhällets förmåga att hantera kris och påfrestning och när nya och gamla hot i allt större utsträckning sammanvävs i en gråzon av krig och fred ifrågasätts förgivettagna sanningar och perspektiv. Vilka säkerhetspolitiska utmaningar måste vi möta framöver och vilka verktyg har vi till förfogande i skapandet av fred och säkerhet?

Den säkerhetspolitiska utvecklingen har under 2017 fortsatt följt ett osäkert mönster och Brexit, Trump, Östersjön och Ryssland skapar allt fort stora utmaningar politik, samhälle och Sveriges säkerhet. Etablerade institutioner ter sig maktlösa inför ökat våld och geopolitiska spänningar och det internationella ledarskapet polariseras av terrorism, klimathot och humanitär kris. Samtidigt kräver dagens globala omvälvningar vision, strategiskt beslutsfattande samt långsiktighet och transnationellt samarbete. Ledarskap på flertalet sociala och politiska nivåer är centralt för att hantera en säkerhetspolitik i förändring och med dagens komplexa och omfattande utmaningar är behoven och kraven många. Så hur möter vi egentligen vår tids stora säkerhetspolitiska utmaningar? Hos vem ligger ansvaret för globala och lokala hot och hur skapar vi fred och säkerhet, idag och i framtiden?

Program

09:30 Frukost

10:00 Ungt ledarskap - introduktion och välkomstord
Victor Canvert, utbildningsansvarig, Folk och Försvar
Oscar Theblin, ordförande, Utrikespolitiska förbundet Sverige

10:30 Ledarskap i en osäker omvärld
Oscar Stenström, statssekreterare, Utrikesdepartementet

11:15 Kaffe

11:30 Ledarskap och organisation
Ida Texell, räddningschef, Attunda brandförsvar

12:15 Lunch

13:15 Säkerhetspolitisk inblick: Brexit
Brittiska ambassaden i Stockholm

14:00 Paus

14:15 Säkerhetspolitisk inblick: Informations- och påverkanskampanjer
Mikael Tofvesson, chef omvärld och beredskap, MSB

15:00 Fika

15:20 Ledarskap i säkerhetspolitiken
Katarina Tracz, chef, Frivärld
Alexandra Völker, ledamot, Riksdagen

16:00 Utvärdering - beslutsfattande i svensk säkerhetspolitik
Victor Canvert, utbildningsansvarig, Folk och Försvar
Oscar Theblin, ordförande, Utrikespolitiska förbundet Sverige

17:00 Säkerhet i Östersjön
Oscar Jonsson, doktorand, King´s College London

Detta event går ej att anmäla sig till. Endast personlig inbjudan.

Vår vision

Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

En gemensam idé

Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta victor.canvert@folkochforsvar.se,
070-090 88 61.

En utbildningsdag för unga engagerade

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Kalender

Kommande och senast genomförda event

Kommande event

22
Nov

Försvars- och säkerhetspolitik i norr - ny tid för norskt-svenskt samarbete

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

22 November 2017, klockan 15:00 - 17:30

24
Nov

Försvar och säkerhet i valrörelsen

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

24 November 2017

28
Nov

Mötesplats Samhällssäkerhet

Kistamässan

28 November 2017 - 29 November 2017

Genomförda event

14
Nov

Näringslivets roll i totalförsvaret

Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

14 November 2017, klockan 13:30 - 15:30

14
Nov

Erfarenheter från Aurora 17

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

14 November 2017, klockan 09:00 - 10:00

06
Nov

Svensk säkerhet – Hot och utmaningar i en orolig omvärld

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

6 November 2017, klockan 14:30 - 15:30

01
Nov

Samtal med: Oscar Jonsson

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

1 November 2017

24
Oct

Hanating 2017 - Försvar och säkerhet i en ny tid

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, Esbo, Finland

24 Oktober 2017

05
Oct

Kärnvapen – Nya utmaningar i modern tid

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

5 Oktober 2017, klockan 13:00 - 14:15

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...