05
Jul

Sveriges framtida cyberförsvar

Plats: Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

Datum och tid; -

En cyberattack kan vara riktad mot både civila, liksom militära mål och/eller privata aktörer. Motståndskraften som nu är under uppbyggnad måste därför genomsyra hela det svenska samhället. Vilka är de största utmaningarna kopplade till kompetensförsörjning på cyberområdet? Hur ska myndigheter och privata aktörer tillsammans skapa en trovärdig motståndskraft och ett robust cyberförsvar? Ska Sverige ha ett cyberhemvärn?

Folk och Försvar i samarbete med Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Förbundet bjuder härmed in er till ett Almedalsseminarium där Sveriges framtida cyberförsvar står i fokus.

Program

Moderator: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

10:00 Välkomstord
Maud Holma von Heijne, Folk och Försvar

10:05 Sveriges cyberförsvar
Peter Hultqvist (S), Försvarsminister

10:30 Civilt cyberförsvar
Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

10:55 Strategin: Att bygga motståndskraft tillsammans
Patrik Ahlgren, sektionschef för cyberförsvar i Försvarsmaktens ledningsstab
Åke Holmgren, tf avdelningschef cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet MSB
Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen
Marika Ericson, Doktorand i folkrätt vid cyberoperationer, Försvarshögskolan

11:20 Hur får vi det att fungera?
Pernilla Rönn, Head of division Combitech
Anni Bölenius, informationschef Försvarets Radioanstalt FRA
Anna Djup, CATS Försvarshögskolan

11:40 Den politiska dimensionen
Daniel Bäckström (C), Försvarsutskottet
Anders Schröder (Mp), Försvarsutskottet
Beatrice Ask (M), Försvarsutskottet

12:00 Seminariet slut

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta matilda.karlsson@folkochforsvar.se,
0768125384.

 

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Foto: Wikimedia Commons/Helena Simonsson

Folk och Försvar i Almedalen

Folk och Försvar är på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida kunskap och generera debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen. 

Folk och Försvars seminarier 2018

Hösten 2018 går Sverige till val. Hotet mot demokratin och inte minst rapporterna om påverkan och manipulation av val och folkomröstningar i bland annat USA, Tyskland och Storbritannien de senaste åren har satt fokus på påverkanskampanjer, desinformation och propaganda. Vilka lärdomar har Sverige dragit och hur ska vi arbeta för att skydda den viktigaste grundpelaren i det öppna demokratiska samhället: de fria, hemliga valen samt en öppen och fri debatt och åsiktsbildning i samband med dessa?

Drygt två år in i den försvarspolitiska inriktningsperioden 2016-2020 har Försvarsmakten bland annat genomfört den första försvarsmaktsövningen sedan det tidiga 1990-talet och utvecklingen av ett nytt totalförsvar är prioriterat. Men i perspektivstudien radas utmaningarna för Försvarsmakten upp och efter 2020 sjunker den operativa förmågan om inte mer resurser skjuts till, har överbefälhavaren konstaterat. Hur ser framtidens försvarsmakt ut och vad ska den kunna?

Cyberområdet är en arena där tidigare regler för konflikthantering inte tycks gälla. Där en angripare kan dölja sin identitet relativt enkelt och där angreppet kan kosta lite, såväl politiskt som ekonomiskt, i jämförelse med den skada som det kan åstadkomma. Sverige är inte förskonat från cyberangrepp så hur ska ett svenskt försvar mot hoten se ut? Vilka resurser ska det bestå av och hur ser strategin ut för att nå målet: ett cybersäkert samhälle?

Almedalen 2018

Foto: Försvarsmakten/Bezav Mahmod
02
Jul

Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

2 Juli 2018, klockan 15:00 - 16:00

 

03
Jul

Wisby Strand, Strandvägen 4

3 Juli 2018, klockan 13:15 - 14:45

05
Jul

Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

5 Juli 2018, klockan 10:00 - 12:00

 

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...