Aktuellt

I verksamheten

Artikel | Folk och Försvar
27 April 2016

"Det är vår uppgift att göra frågor om Sveriges säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap till hela folkets angelägenhet."

Kalender

Kommande verksamhet

Kalender
  • Alla
  • Seminarier
  • Utbildning
  • Minister för en dag
09
May

Försvarsindustri och vårt ansvar

Ångströmslaboratoriet, Uppsala

9 Maj 2016 - 10 Maj 2016

19
May

Svensk polis och dagens utmaningar

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

19 Maj 2016, klockan 10:00 - 11:00

19
May

Rapportering om kris och krig

JMG, Göteborgs universitet

19 Maj 2016 - 20 Maj 2016

20
May

Säkerhet och demokrati

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

20 Maj 2016, klockan 09:00 - 17:00

21
May

Ett tryggare samhälle

Fryshuset Hammarby Sjöstad, Mårtensdalsgatan 2

21 Maj 2016, klockan 13:00 - 14:30

08
Jun

Nordisk konferens 2016

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

8 Juni 2016 - 10 Juni 2016

05
Oct

Studieresa till Helsingfors för unga engagerade

Helsingfors

5 Oktober 2016 - 6 Oktober 2016

Kommande seminarier

09
May

Försvarsindustri och vårt ansvar

Ångströmslaboratoriet, Uppsala

9 Maj 2016 - 10 Maj 2016

19
May

Svensk polis och dagens utmaningar

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

19 Maj 2016, klockan 10:00 - 11:00

21
May

Ett tryggare samhälle

Fryshuset Hammarby Sjöstad, Mårtensdalsgatan 2

21 Maj 2016, klockan 13:00 - 14:30

08
Jun

Nordisk konferens 2016

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

8 Juni 2016 - 10 Juni 2016

Kommande utbildningar

19
May

Rapportering om kris och krig

JMG, Göteborgs universitet

19 Maj 2016 - 20 Maj 2016

20
May

Säkerhet och demokrati

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

20 Maj 2016, klockan 09:00 - 17:00

Kommande Minister för en dag

09
May

Huddingegymnasiet

Armémuseum, Stockholms län

9 Maj 2016, klockan 12:00 - 15:30

09
May

Chalmers tekniska högskola

Göteborg, Västra götalands län

9 Maj 2016, klockan 13:00 - 16:30

10
May

Bromma gymnasium

Armémuseum, Stockholms län

10 Maj 2016, klockan 08:30 - 12:00

10
May

Chalmers tekniska högskola

Göteborg, Västra götalands län

10 Maj 2016, klockan 08:30 - 12:00

10
May

Västerås folkhögskola

Västerås, Västmanlands län

10 Maj 2016, klockan 09:00 - 12:00

13
May

Vasaskolan

Gävle, Gävleborgs län

13 Maj 2016, klockan 08:30 - 11:45

13
May

Huddingegymnasiet

Huddingegymnasiet, Stockholms län

13 Maj 2016, klockan 08:30 - 12:00

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vilken roll har försvarsindustrin idag och vilket är vårt ansvar för den?

Direktsändning: 9 Maj 2016 - 10 Maj 2016

Seminarier och konferens

Se våra seminarier i efterhand

Samtal med:

En intervjuserie om svensk försvars- och säkerhetspolitik

Samtal med: Carl-Magnus Svensson

Inspelat: 28 April 2016

Samtal med: Robert Egnell

Inspelat: 24 Februari 2016

Helena Lindberg Foto: MSB

Inspelat: 9 December 2015

Dennis Gyllensporre Foto: Försvarsmakten

Inspelat: 18 November 2015

Debatt och analys

Opinion, analyser och reportage

Opinion | Lena Nyberg
17 Mars 2016

Analys | Johan Larnefeldt
21 Januari 2016

Analys | Johan Larnefeldt
20 Januari 2016

Analys | Johan Larnefeldt
19 Januari 2016

Artiklar

Senaste publicerade

Omvärldsbevakning

Media, myndigheter och samhällsinformation

Omvärldsbevakning

Sociala medier och bloggar

Twitter

Vi följer #säkpol

Försvarsbloggar

Jan, vila i frid!

2 Maj 2016 | Lars Gyllenhaal

Pekfingrar modell Kreml

2 Maj 2016 | webbadmin

Diplomatisk kulmination?

1 Maj 2016 | Jägarchefen

Det handlar om mer

29 April 2016 | Lars Gyllenhaal

Finland inför ett viktigt avgörande

27 April 2016 | webbadmin

Nytt läge del 4 - "Fastlandsvakuum"

24 April 2016 | Jägarchefen

Bloggar

Kan lärare med fel åsikter avskedas/tvingas bort?

29 April 2016 | Staffan Danielsson

Det som lämnades kvar

22 April 2016 | Anna-Karin Johansson

Gränskontroller på Nordiska Rådet i Oslo

20 April 2016 | Staffan Danielsson

Kort om några av våra verksamheter

Minister för en dag

Utbildning

Minister för en dag är en upplevelsebaserad utbildning om internationella konflikter.

Varje år genomför vi utbildningen med ca 400 grupper och möter över 10 000 deltagare, främst i åldrarna 16-19 år.

Seminarier

Seminarier och konferens

Alla våra seminarier är kostnadsfria och öppna för alla.

Under ett år genomför vi över 50 seminarier om svensk försvars- och säkerhetspolitik och frågor som rör samhällets säkerhet.

Studieresor

Seminarier och konferens

Varje år arrangerar vi två studieresor. På våren åker vi en lite längre resa och på hösten en kortare.

Alla resor sker till självkostnadspris och vår målsättning är att skapa en stor bredd i vår delegation.

Rikskonferensen

Seminarier och konferens

Som du säkert redan vet är vi stolta över att årligen få bjuda in representanter från hela samhället till en tre dagars konferens i fjällmiljö.

Rikskonferensen genomförs årligen i mitten av januari.

Journalistutbildning

Utbildning

Folk och Försvar arrangerar utbildningar för blivande journalister om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Utbildningen är till största delen en scenariobaserad övning i rapportering om kris och krig.

Försvars och Säkerhetsakademin

#UngSäk

Varje år bjuder Folk och Försvar – med stöd av Försvarsmakten, MSB och Försvarshögskolan – in 20 unga engagerade till en exklusiv akademi, som erbjuder fördjupad kunskap inom säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

 

Våra medlemsorganisationer

A

Advokatsamfundet

Allmänna Försvarsföreningen

 

B

Bilkåren

Brandskyddsföreningen

Sverige

 

C

Centerpartiets Ungdomsförbund

Centerstudenter

Civilekonomerna

 

D,F

Fackförbundet ST

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Folksam

Fredsbaskrarna

Fria Moderata Studentförbundet

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund

Frivilliga Radioorganisationen

Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Försvarets Personaltjänstförbund

Försvarsförbundet

G, H, I

Insatsingenjörernas Riksförbund

 

J

Jusek

 

K

Kooperativa Förbundet

Kristdemokratiska Studentförbundet

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Kungliga Krigsvetenskapsakademin

Kungliga Örlogsmannasällskapet

 

L

Landsorganisationen i Sverige

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Lantbrukarnas Riksförbund

Liberala Ungdomsförbundet

Livmedelshandlarna

 

M

Moderata Ungdomsförbundet

 

N,O

Officersförbundet

P

Polisförbundet

 

Q,R

Riksförbundet Hem och Samhälle

Rikshemvärnsrådet

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Rädda Barnen

 

S

Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Scouterna

SEKO

Sjövärnskårernas Riksförbund

S-kvinnor

SME-D

Socialdemokratiska Studentförbundet

Svensk Handel

Svensk Soldat

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bankföreningen

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Brukshundklubben

Svenska Flottans Reservofficersförbund

Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Svenska Kyrkan

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Röda Korset

Svenska Soldathemsförbundet

Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Reservofficerare

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Swedish Association of Civil Security (SACS)

Säkerhets- och försvarsföretagen

 

T

Teknikföretagen

Tull Kust

Tjänstemännens Centralorganisation

 

U

Ung Pirat

Ung Vänster

Utrikespolitiska Förbundet

Utrikespolitiska Institutet

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...