Foto: Linus Hallberg

Riksrevisionens rapport – är Försvarsmaktens förmåga underkänd?

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Tisdag 22 April, 2014

Den 8 april presenterade Riksrevisionen sin avslutande granskning av försvarsområdet. Granskningen har pågått sedan 2010 och den övergripande bedömningen är att Försvarsmaktens förmåga inte lever upp till de krav som riksdag och regering har ställt. Riksrevisionen bedömer det som osäkert om försvarsreformen kan fullföljas och att Försvarsmaktens mål är otydliga.

Tisdag

22

April

Foto: MSB Bildbank

Att skapa ett säkert samhälle – framtida utmaningar

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

Torsdag 24 April, 2014

Världen är i ständig förändring vilket ställer krav på vår förmåga att upprätthålla ett säkert samhälle. Vi måste kunna hantera de olyckor och kriser som kommer att drabba oss även i framtiden och därför behöver vi fundera kring och ställa frågor om framtiden. Utmaningarna vi står inför är både komplexa och oförutsägbara.

Vilka är utmaningarna? Hur kan de påverka oss? Och, inte minst: vad kan och behöver vi göra nu? Varmt välkommen till ett frukostseminarium för att diskutera dessa och närliggande frågor om samhällets säkerhet. 

Torsdag

24

April

Kalendarium

Riksrevisionens rapport – är Försvarsmaktens förmåga underkänd?

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Nordisk konferens 2014

Att skapa ett säkert samhälle – framtida utmaningar

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

Före, under och efter insats – livet som veteran

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan) Stockholm

Läs mer om vår kommande verksamhet | Kalendarium

Omvärldsbevakning | Sociala medier
Försvars- och Säkerhetspolitiska bloggar

Rysk påsk

2014-04-16 | Allan Widman